Πωλήσεις: 210-9625100   
Υπηρεσίες

Online Υπηρεσίες


Η Hellastat παρέχει τη δυνατότητα μέσω του διαδικτύου σε οργανισμούς, εταιρείες, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους, ερευνητές, δημοσιογράφους αλλά και ιδιώτες, να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και στοιχεία που καλύπτουν όλο το εύρος της Ελληνικής οικονομίας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα και στοιχεία για περισσότερες από 70.000 επιχειρήσεις και 800 κλάδους.

Τα δεδομένα συλλέγονται και ενημερώνονται καθημερινά προσφέροντας έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση.

Online Επιχειρηματική Πληροφόρηση


Οι on-line υπηρεσίες της Hellastat επιμερίζονται σε (2) διαδικτυακές πύλες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες και το "προφίλ" του κάθε χρήστη.

Η υπηρεσία www.imentor.eu αποτελεί την διαδικτυακή πύλη που καλύπτει πλήθος εξειδικευμένων αναγκών επιχειρήματικής πληροφόρησης, διαθέτοντας περισσότερα από 17 προϊόντα.

Εναλλακτικά, διατίθεται η υπηρεσία www.bbi.gr, η οποία καλύπτει τις Βασικές ανάγκες επιχιερηματικής πληροφόρησης μέσω της παροχής 3 προϊόντων.